top of page
Family at a Beach

Zasady korzystania z apartamentów

 • Właściciel bądź jego współpracownicy prowadzą rezerwację apartamentów poprzez platformę Booking, Airbnb oraz: akceptuje rezerwacje poprzez formularz kontaktowy lub e-mail opłacone zadatkiem w wys. 50 % uzgodnionej kwoty za pobyt przelewem.​

 • Koszt anulowania oraz rezygnacji z pobytu w apartamencie przez Gościa stanowi 50 % uzgodnionej kwoty za pobyt (kwota wpłaconego zadatku).​

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. 

 • Klucze należy zwrócić właścicielowi lub jego współpracownikom w chwili wymeldowania się​.

 • Z chwilą rozpoczęcia pobytu każdy Gość jest proszony o określenie i uzgodnienie z właścicielem czasu swojego pobytu.​

 • Potwierdzona rezerwacja i niewykorzystanie całości obciąża Gościa  w 100 % usługi noclegowej.​

 • Należność za pobyt należy uregulować przelewem do 3 dni przed przyjazdem do apartamentu​.

 • Opuszczenie apartamentu może nastąpić po godzinie 10:00 po uzgodnieniu z właścicielem o ile w danym dniu nie ma następnej rezerwacji. 

 • Może to nastąpić za dopłatą w wys. 50 zł za każdą godzinę przedłużonego pobytu. Opuszczenie lokalu może nastąpić nie później jak do godz. 20.00. 

Regulamin

 • Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu.​

 • Osoby nie będące gośćmi naszych apartamentów mogą przebywać w apartamencie w godzinach 8.00-22.00.​

 • Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00​.

 • Opuszczając apartament należy każdorazowo sprawdzić czy okna są zamknięte,  zamykać drzwi na klucz​.

 • Za zgubienie kluczy pobieramy opłatę w wysokości 300 zł, pilota do bramy wjazdowej 300 zł.​

 • Odpowiedzialność właściciela apartamentu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.​

 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.​

 • W pokojach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Gości obowiązuje zakaz palenia, a także używania grzałek i innych urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. ​

 • Zakaz palenia obowiązuje również w klatce schodowej. Miejsce do palenia znajduje się na balkonie.​

 • Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym mieszkańcom budynku. Możemy odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.​

 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju bądź odesłane na adres wskazany przez gościa. 

 • W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przechowamy te przedmioty tylko przez 1 miesiąc.​

 • Telefon właściciela apartamentu i współpracownika (w godzinach 8.00 -  22.00)   + 48 796 005 005

bottom of page